KMI Nieuwsbrief

Met zijn nieuwe e-nieuwsbrief wil het KMI de meteorologie dichter bij u brengen en proberen uw nieuwsgierigheid en honger naar kennis te bevredigen door u duidelijke, wetenschappelijke, soms ook grappige en originele antwoorden aan te reiken.

Aanvankelijk zal de e-nieuwsbrief nog een bescheiden frequentie kennen van twee keer per jaar. Ze zal ruchtbaarheid geven aan onze activiteiten die de pers of wijzelf totnogtoe niet of weinig gecommuniceerd hebben.

Onder de titel “Het KMI gaat naar Antarctica” vindt u er een interview met KMI medewerker Dr. Alexander Mangold die daar van 26 januari tot 21 februari verbleef: http://www.meteo.be/meteo/view/nl/66980-Recents.html?view=2823620.

U vindt er eveneens een verwijzing naar het klimatologisch overzicht 2008: http://www.meteo.be/meteo/view/nl/2827848-2008.html.

De link http://www.meteo.be/meteo/view/nl/66965-Recent.html?view=2791768 verwijst naar het 60 pagina’s tellende klimaatrapport “Oog voor het klimaat”. Gedurende de twee laatste jaren staken een 15-tal medewerkers de hoofden bij elkaar om aan de hand van deze publicatie hun knowhow en bevindingen op klimaatgebied kenbaar te maken aan het grote publiek en de beslissingsbevoegde personen.
Of dit document ook als hardcopy beschikbaar is, wordt niet medegedeeld.

Inschrijven op deze nieuwsbrief kan via http://www.meteo.be/meteo/view/nl/65239-Home.html?newlanguage=true.

Contacteer webmaster