500ste editie van Halo

Halo - September 2012

500 ste editie - meer dan 40 jaar bestaan

We hebben een feest-editie: Het vijfhonderdste nummer van Halo, gestart met kopies van met de hand geschreven vellen tot nu een "echt maandblad" met kleur-cover en nu en dan eens een kleuren-pagina.

Omdat we er fier op zijn, lieten we er wat meer drukken, en is het mogelijk om dit nummer aan te vragen. Dit kan via Paul Willems (of via telefoon - zie contact).

Het woord "Van de redactie" in het feestnummer (behalve de laatste twee punten):

  • We hebben de mond vol over deze 500ste editie van het maandblad van de VVW, maar we moeten beseffen dat een zoveelste editie vieren enkel en alleen mogelijk is omdat er ooit iemand was die voor een 1ste editie zorgde. We zijn professor Hugo Poppe dan ook heel dankbaar omdat hij in 1970 mensen bij elkaar bracht die de kar van de VVW en het maandblad Halo wilden duwen en vooral omdat hij zelf zo hard aan die kar heeft getrokken. Bovendien heeft Hugo voor een ontzettend mooi verhaal gezorgd waarmee we deze feesteditie openen. Het is het verhaal van een kind, met belangstelling voor weer en weerfenomenen dat ondanks onweer, overstromingen en windhozen, maar dank zij lieve en bemoedigende mensen zijn dromen van de zon, de sneeuw en schitterende wolken in vervulling ziet gaan. Het is zijn verhaal. Hij is als weerprof altijd zichzelf gebleven en heeft de bemoediging en de liefde voor het weer, die hij zelf mocht ervaren, ook aan anderen doorgegeven. Als illustratie daarvan een citaat van een persoonlijke commentaar die hij schreef aan één van de waarnemers van het eerste uur: “Altijd dezelfden op kop ””..Je bent de ‘Merckx’ van de WW”.
    BEDANKT HUGO !!!
  • Ook de andere pioniers, Lucien Landuyt, Georges Tanghe en Vic Van Cutsem zijn we dankbaar voor hun bijdragen aan deze Halo.
  • Zelf heb ik geprobeerd om de Halo’s van nr. 1 tot en met nr. 499 te doorbladeren en ik heb daar vooral aandacht besteed aan het kleedje waarin ze gepresenteerd werden door de jaren heen. Ik heb heel wat namen geciteerd, maar ik ben mij er van bewust dat ik ook heel wat gemotiveerde voortrekkers zal vergeten zijn. Mijn excuses daarvoor.
  • Helaas beschikken wij slechts over bescheiden advertentie inkomsten zodat we toch zo beperkt zijn in het publiceren van de prachtige kleurenfoto’s zoals Kris Dewulf ze introduceerde. We besteden ons totale budget van 2012 aan deze feesteditie met 4 bladzijden foto’s van optische verschijnselen en foto’s over de seizoenen heen. Maar ook hier geen foto’s zonder fotografen. Ook hen zijn we bijzonder dankbaar voor hun medewerking aan dit nummer.
  • Deze speciale Halo ziet er ook een beetje anders uit dan gewoonlijk. Op blz. 2 is de eerste bladzijde van het eerste nummer van januari 1971 afgedrukt en op blz. 31 staat een andere bladzijde uit dat eerste nummer met de verklaring van de naam Halo. Vertrouwde artikels zitten ook niet altijd op hun vertrouwde plaats.
  • In al dat feestgedruis mogen we natuurlijk niet vergeten dat op 27 oktober 2012 in Gent de najaarsvergadering van de VVW plaats vindt.
Contacteer webmaster